Opšti uvjeti korištenja


Opšti uvijeti korištenja i uvjeti prodaje

Tree D One d.o.o. Sarajevo

Marsala Tita 29

71000 Sarajevo

Email: [email protected]

[email protected]

Tel: 062/994-198;

Fax: 033/921 295

ID: 4202113000003

PDV: 202113000003

Opšte odredbe

Tree D One d.o.o. Sarajevo je bh. Domaća firma koja pruža usluge u vezi sa informacijskom tehnologijeom, IT Consulting-a, Software Development-a, Training Managementa-a, Consulting u marketingu IT-proizvoda, internetski portali, edukativne platforme.

Putem svoje Internet stranice www.osnovna.ba pruža usluge online edukacije osnovaca kroz online edukativnu platformu Osnovana.ba.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Korisnike i odnose se na korištenje Internetske stranice Osnovna.ba. Korištenjem Internetske stranice Korisnici iskazuju da su saglasni sa Opštim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web portala Osnovna.ba u skladu s njima. Pravo korištenja Internetske stranice lično je pravo Korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je lično odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinke, na mjestima gdje one kao takve postoje.
Tree D One d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Tree D One d.o.o. može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija sa online edukativne platforme iz opravdanih razloga. Npr. Nemogućnost pristupa sadržaju određene lekcije u određenom momentu zbog dorade ili tehničkog problema koji se ima riješiti i sl.

Korištenjem sadržaja web stranice Osnovna.ba Korisnik potvrđuje da je upoznat i saglasan s Opštim uvjetima poslovanja i korištenja.

Tree D One d.o.o. zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Opštih uvjeta poslovanja i korištenja. Zbog toga, savjetujemo Korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Opštim uvjetima poslovanja i korištenja, a kako bi ostali informisani o takvim promjenama. Nastavak korištenja stranice i nakon objave na Internetu novih promijenjenih Opštih uvjeta poslovanja i korištenja, podrazumijeva se da Korisnik prihvata izmjene.

Tree D One d.o.o. nije odgovorno za bilo kakva oštećenja opreme Korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ove Internetske stranice.

Ova Internetska stranica privatno je vlasništvo. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ove stranice mora biti u skladu s ovim Opštim uvjetima poslovanja i korištenja.

Korisnici ne smiju putem ove Internetske stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti, ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Tree D One d.o.o. sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Korisnik ne smije koristiti ovu Internetsku stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promocije/reklamiranja.

Svi materijali koji se nalaze na stranici ekskluzivno su pravo kompanije Tree D One d.o.o. i zaštićeni su autorskim pravom, žigom i dizajnom. Kopiranje, distribucija, povezivanje i objavljivanje bez prethodne saglasnosti kompanije Tree D One d.o.o. je strogo zabranjeno i može dovesti do pokretanje sudskog postupka i krivičnog gonjenja protiv počinitelja.

Korisnik se izričito slaže da je korištenje Internetske stranice Osnovna.ba isključivo na odgovornost Korisnika.

Odgovornost Korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, kompjuterskim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zloupotrebom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom.

Korisnik izričito potvrđuje da Tree D One d.o.o. nije odgovorna za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta, koji može nastati kao posljedica navedenog, u potpunosti leži na Korisniku. Ni u kojem slučaju Tree D One d.o.o. neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja, ili zbog nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.

Tree D One d.o.o. nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji Korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na Internetsku stranicu. Tree D One d.o.o. zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da nije prikladan.

Korisnik potvrđuje da su sve diskusije, ocjene, komentari i privatne poruke javne, a ne privatne prirode, i da uposlenici Tree D One d.o.o. mogu nadzirati komunikacije Korisnika bez njihovog znanja i eksplicitnog dopuštenja.

Korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim Tree D One d.o.o. od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati upotrebom ove Internetskie stranice od strane Korisnika.

Tree D One d.o.o. može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom u bilo kojem trenutku. Tree D One d.o.o. zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje lozinke ili korisničke račune Korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Korisnika koje firma Tree D One d.o.o. prema svojoj diskrecionoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Opštih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Korisnika.

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a Tree D One d.o.o. će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.

www.osnovna.ba je registrirana domena firme Tree D One d.o.o.

Tree D One d.o.o. je distributer i izdavač sadržaja online edukativne platforme Osnovna.ba koji pribavljaju treće strane. Tree D One d.o.o. garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost sadržaja Osnovna.ba, kao i njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za određenu namjenu.

Sjedište Tree D One d.o.o. je u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ove Internetske stranice (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno), u nadležnosti su suda u Sarajevu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine. Korištenjem ove Internetske stranice Korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, a koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim sprovođenjem, u nadležnosti Suda u Sarajevu.

Cijene

Cijene navedene na Portalu su izražene u konvertibilnim markama (KM), s uračunatim PDV-om, vrijede za gotovinsko plaćanje, ako uz proizvod nije drugačije naznačeno.

Reklamacije

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni proizvodom/da kartica Osnovna.ba nije to što ste željeli, istu možete zamijeniti ili vratiti u zamjenu za novac unutar osam (8) dana od prijema proizvoda, s tim da prije upotrebe kartice, Korisnik ima na ovoj internetskoj stranici demo verzju određenih lekcija, kako bi mogao procijeniti da li će karticu upotrijebiti ili ne, te da li je to sadržaj koji smatra zanimljivim i koji bi koristio. Za ostvarivanje ovog prava proizvod/kartica mora biti vraćen u originalnom pakovanju, sadržavajući svu kvalitetu sa kojim je proizvod bio originalno isporučen, tj. da scratch kod nije oštećen/scratch folija nije ogrebana.

Ukoliko prilikom prve upotrebe ustanovite neispravnost proizvoda/kartice Osnovna.ba, molimo Vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku izvršili zamjenu za ispravnu karticu ili Vam ukazali pomoć oko iste da biste pristupili sadržaju/lekcijama za koje je kartica i namijenjena.

  • Reklamacije kupci mogu javljati putem:

- telefona 062/994-198 ili e-maila: pomoć@osnovna.ba

Rješavanje mogućih problema

- 062/994-198 ili e-maila: [email protected]

Kupac bi prilikom javljanja trebao znati serijski broj kartice, kod kartice i svoje korisničko ime registrovano na platformi Osnovna.ba kako bismo mogli ući u trag proizvodu/kartici te riješiti dati problem.

Načini plaćanja


Putem BH Telecoma.

Podnošenje zahtjeva, aktivacija/deaktivacija Usluge

Usluga Osnovna.ba je, na zahtjev, omogućena privatnim korisnicima kao dodatna usluga pretplatnicima paketa usluga BH Telecoma.

Osnovni uslov za korištenje usluge Osnovna.ba je da korisnik posjeduje pristup internetu i da posjeduje odgovarajući terminalni uređaj putem kojeg je moguće korištenje usluge.

Mjesečna naknada za korištenje Usluge u prvom i posljednjem mjesecu korištenja obračunava Korisniku proporcionalno broju dana od dana podnošenja zahtjeva, odnosno dana podnošenja zahtjeva za deaktivaciju Usluge. Troškovi korištenja dodatne usluge se ispostavljaju na mjesečnom računu za osnovnu uslugu.

Zahtjeve za aktivaciju / deaktivaciju Usluge Osnovna.bakorisnici mogu podnijeti: • na prodajnim mjestima BH Telecoma (Telecom centri i šalteri), • putem Kontakt centra BH Telecoma (pozivom na besplatni broj 1444), • putem web stranice BH Telecoma: www.bhtelecom.ba (za korisnike sa fiksnom internet komponentom BH Telecoma).

Prilikom aktivacije usluge na prodajnom mjestu, potrebno je da korisnik obezbjedi email adresu, koja je upisuje u aplikaciju BHTelecomana koju se odmah po aktivaciji usluge u sistemu BH Telecoma,šalje kȏd, koji je i od tog trenutka i aktivan i od tog trenutka počinje naplata mjesečne naknade.

Za korištenje Usluge je potrebno da na se na web stranici www.osnovna.ba korisnik registruje (registracija ne uslovljava upisivanje podataka koji se nalaze u BH Telecom bazi) i upiše dodjeljeni kȏd.

Prilikom promjene korištene osnovne usluge, dodatna usluga Osnovna.ba se ne deaktivira, izuzev ukoliko to korisnik ne zahtjeva ili ukoliko korisnik prelazi na korištenje osnovne usluge za koju usluga Osnovna.ba nije definisana kao dodatna usluga.

U slučaju da podnosi zahtjev za deaktivaciju Usluge i Korisnik ima više aktivnih kȏdova potrebno je da navede tačan kȏd koji želi deaktivirati. Ako korisnik ne navede koji želi deaktivirati kȏd, deaktivirat će mu se prvi u nizu iz prodajne aplikacije.

Trajno isključenje/isključenje u slučaju neplaćanja

Kada u slučaju neplaćanja dođe to trajnog raskida ugovora sa krajnjim korisnikom, korisnik se deaktivira na mrežnim elementima BHTelecoma, te mu je onemogućeno dalje korištenje usluga BHTelecoma. Dodatna usluga Osnovna.ba se treba deaktivirati na strani Partnera. BHTelecom će preko izvještaja o demontiranim (deaktiviranim) korisnicima na kraju mjeseca mjeseca, isporučiti Partneru podatke o demontiranim (deaktiviranim), na osnovu čega će Partner onemogućiti korištenje dodatnih usluga Osnovna.ba krajnjim korisnicima.

Privremeno isključenje/isključenje u slučaju neplaćanja

U slučaju suspenzije tj. privremenog isključenja osnovne usluge zbog duga, korisnik i dalje dobiva fakturu te se neće raditi isključenje dodatne usluge Osnovna.ba, tako da nema ni aktivacije ako korisnik plati nakon suspenzije, za dodatnu uslugu Osnovna.ba.


Plaćanje on line: E pay

· Nakon što se odabrali proizvode za kupovinu, imate dodatne opcije za daljnji proces kupovine. Odaberite način plaćanja:
- Raiffeisen epay-a;

· Nakon što odaberete opciju plaćanje prikazuje Vam se ukupan iznos za plaćanje.

· Klikom na ikonu Plaćanje/Checkout možete izvršiti finalizaciju plaćanja.

· Za svaku obavljenu kupovinu, na Vašu mail adresu ćete dobiti konfirmacijski mail sa potvrdom o izvršenom plaćanju.

· Plaćanje možete izvršiti putem bankarskih kartica Visa i Master. Omogućeno je da plaćate iz bilo kojeg dijela svijeta tim karticama bez obzira ko je izdavalac kartice. Plaćanje možete izvršiti bez obzira da li je riječ o debitnim, kreditnim, shopping ili revolving karticama.

· Naknadu za kupovinu karticom banci plaća poslodavac.

· Sva Internet plaćanja obavljaju se na stranici Raiffeisen Bank d.d. i osigurana su SSL certifikatom, koji je zadužen za sigurnost Internet plaćanja širom svijeta. Osnovni princip SSL certifikata je kriptografski protokol putem kojeg se sve informacije kriptiraju: to znači da bilo kakav kriptiran sadržaj ne može biti dešifrovan od strane trećeg lica. Stoga je Vaša kupovina visoko zaštićena od bilo kakve zloupotrebe.

2. Plaćanje on line: E pay

· Na svoju e-mail adresu dobiti ćete predračun sa svim podacima potrebnim za uplatu, uključujući broj računa na koji trebate uplatiti vrijednost narudžbe. Uplatu možete izvršiti korištenjem internet bankarstva ili putem banke, pošte ili slično. Po zaprimljenoj uplati, šaljemo vam naručene proizvode dostavom na naznačenu adresu. Ukoliko ste se odlučili za preuzimanje proizvoda u sjedištu firme Tree D One d.o.o. , iste ćemo pripremiti za preuzimanje, te Vam poslati informaciju kada će proizvod/kartica biti omogućen za preuzimanje. Lokacija za preuzimanje je:

Tree D One d.o.o. Sarajevo

Marsala Tita 29

71000 Sarajevo

Radno vrijeme: ponedjeljak - petak: 08:00-17:00; subota, nedjelja i praznici neradni.

Prilikom ličnog preuzimanja, molimo Vas da prvo provjerite da li je proizvod/kartica spremna za preuzimanje te ponesete kopiju računa koji ste prethodno dobili putem vaše e-mail adrese.

NAPOMENA: Za virmanske uplate roba se isporučuje tek nakon proknjiženih/evidentiranih uplata u skladu sa izvodima iz banke.

Prikupljanje i korištenja informacija

Tree D One d.o.o. cijeni i štiti Vašu privatnost. U procesu realizacije tražene usluge i za davanje obavijesti i informacija vezanih za Vašu kupovinu, koristit ćemo samo one informacije koje ste nam svojevoljno omogućili. Obavezujemo se da nećemo prodati, iznijeti ili dati ove informacije trećoj stranci na način na koji naveden u izjavi o privatnosti.

Registracija

Nakon što korisnik kupi karticu Osnovna.ba u određenom apoenu, pomoću pristupnog koda koji se nalazi na kartici (sakriven ispod scratch folije), može da pristupi stranici www.osnovna.ba i izvrši registraciju prema navedenom uputstvu koje se nalazi na stranici. Nakon toga pristupa sadržaju platforme Osnovna.ba, tj. lekcijama.

Korisničko ime i lozinka

U svrhu pružanja nekih usluga, Tree D One d.o.o. će korisniku omogućiti pristup platformi sa korištenjem korisničkog imena i lozinke koje je korisnik naveo pri registraciji, koji služe za autentifikaciju pristupa uslugama koje pruža Tree D One d.o.o., a koje je korisnik dužan čuvati od neovlaštenog korištenja.

Korisnik odgovara za sve aktivnosti izvršene pod njegovim korisničkim imenom i lozinkom.

Tree D One d.o.o. može uskratiti korisniku pristup uslugama ako primijeti neovlaštenu upotrebu korisničkog imena.

U slučaju zloupotrebe ili sumnje na zloupotrebu korisničkog imena, korisnik je suglasan da ga Tree D One d.o.o. ima pravo teretiti za sve troškove učinjene pod njegovim korisničkim imenom, do trenutka prijave zloupotrebe Tree D One.

Tree D One d.o.o. je u mogućnosti da promijeni klijentovu lozinku po primanju pismenog zahtjevu sa dokazom o tome da je klijent vlasnik usluge.

Newsletter

Kontakt informacije, poput imena i e-mail adrese, Korisnik je saglasan da se, u slučaju potrebe, iste mogu koristiti u marketinške svrhe od strane Tree D One d.o.o. za svoje i potrebe svojih partnera.

Sigurnost

Ova Internet stranica poduzima sve mjere kako bi zaštitila podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka putem ove Internet stranice zaštićeno je on-line i off-line. Pristup svim podacima o našim korisnicima, ne samo gore spomenutim povjerljivim podacima, je ograničen. Pristup povjerljivim podacima imaju samo zaposlenici kojima su isti potrebni kako bi obavili određenu uslugu.

Za sva dodatna pitanja o sigurnosti na našim Internet stranicama možete nas kontaktirati putem e-maila pomoć@osnovna.ba

Održavanje sistema i backup

Tree D One d.o.o. radi radovna tehnička održavanja sistema, promjenu softwera sa starih verzija na nove, promjenu hardwera na bolje komponente, promjenu internet konekcija i sličnih tehničkih unapređenja. Sve ove promjene se rade u najboljoj namjeri sa ciljem poboljšanja usluge ili sa ciljem otklanjanja trenutnih i potencijalnih budućih problema. Neke od usluga će biti nedostupne u toku održavanja sistema.

Tree D One d.o.o. je dužan da obavijesti klijente o planiranim nadogradnjama sistema koje mogu uticati na mogućnost isporuke usluga korisniku.

U slučaju havarije sistema, Tree D One d.o.o. će pristupiti gašenju sistema i prokrenuće proceduru uspostavljanja vanrednog stanja i hitne popravke sistema, i krenuće u taj proces bez najave i čekanja posebnog odobrenja.

U slučaju havarije, Tree D One d.o.o. će pokušati da vrati sve podatke koji su vezani sa Vašom uslugom, a koji se nalaze na našem ili Vašem backup sistemu, ako je to tehnički izvodivo.

Tree D One d.o.o. ima obavezu da za svaku klijentovu uslugu čuva barem jednu rezervnu kopiju podataka mlađu od 7 dana.

Trajanje korisničkih odnosa

Korisnik usluga je pravna ili fizička osoba koja od Tree D One d.o.o. kupuje kartice Osnovna.ba i ima pristup platformi. Korištenjem usluge korisnik prihvata ove Opšte uvjete korištenja i pravila privatnosti.

Rješavanje spora

Tree D One d.o.o. i korisnik suglasni su da će pokušati mirno i uz razumjevanje riješiti sve sporove proizašle iz ili u svezi s kupovinom, pristupom Platformi i njenim korištenjem. U slučaju neuspjeha, za rješavanje će biti nadležan sud u Sarajevu (pogledati zadnju pasus podnaslova „Opšte odredbe“).

Završne odredbe

Opšti uvjeti korištenja stupaju na snagu danom njihove objave na službenoj stranici Tree D One d.o.o. ili na koji drugi za to prikladan način i primjenjuju se na sve korisnike koji su korisnički odnos zasnovali nakon toga dana. Korisnik je suglasan da Tree D One d.o.o. pridržava pravo promjene Uvjeta, a u tom će slučaju korisnik biti pravovremeno obaviješten.

Tree D One d.o.o. poručuje Korisniku: „ Ukoliko se sa ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo Vas da se suzdržite od upotrebe ove Internetske stranice!“