Nastavni plan

Učenje nikad nije bilo tako lako. Pred Vama je edukativni sistem koji Vam pomaže da savladate lekcije iz šest predmeta

  • BHS jezik - gramatika
  • Matematika
  • Fizika
  • Hemija
  • Biologija
  • Engleski jezik

U potpunosti pratimo gradivo koje učite u školi, ali sa našim sistemom nema teških lekcija. Garantujemo bolju ocjenu i bolji uspjeh u školi.

U sistemu možete pronaći sve lekcije koje učite u školi, objašnjene tekstualno od strane nastavnika, ali propraćene i videomaterijalima. Nakon toga čeka Vas interaktivna provjera znanja u kojoj Vam sistem pomaže da bolje savladate gradivo, ali i nagrađuje za uspješno učenje.